O projekcie - AKTYWNIE POD ŻAGLAMI

Przejdź do treści
Gostyniński Klub Żeglarski HALS zaprasza młodzież szkolną w wieku 8-15 lat do wzięcia udziału w realizowanym projekcie szkoleniowo-edukacyjnym umożliwiającym poznanie walorów żeglarstwa jako turystyki kwalifikowanej będącej alternatywą dla tradycyjnych form wypoczynku. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i skierowany został do mieszkańców miasta Gostynina, gminy Gostynin oraz gminy Nowy Duninów.
Wspaniałe walory środowiska naturalnego tego obszaru to wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu, a jednocześnie podnoszenia własnych umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Te wydawałoby się oczywiste walory są bardzo słabo wykorzystywane i właśnie ta inicjatywa ma pomóc pokonać tę sytuację i dać grupie młodych ludzi nowe narzędzie do samorozwoju i wzmocnienia własnej wartości. W ramach projektu grupa 20-tu młodych ludzi weźmie udział w bezpłatnym, dwutygodniowym szkoleniu żeglarskim zapewniającym zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego. Aby zakwalifikować się do tej grupy kandydat w swojej szkole musi wziąć udział w części prezentacyjno-edukacyjnej projektu, zapoznać się z przedstawionymi informacjami oraz pozytywnie rozwiązać test wiedzowy.
ETAPY  REALIZACJI
I.  Część prezentacyjno-edukacyjna
Forma
Cykl prezentacji i pogadanek przeprowadzanych w ramach lekcji wychowawczych w poszczególnych klasach obejmujących wyjaśnienie zasad realizacji projektu oraz przekazaniu informacji o walorach naturalnych naszego regionu i dyscyplinie turystyki jaką jest żeglarstwo.
Termin
Od  10.06.2019 r. do 19.06.2019 r.
Miejsce
Poszczególne szkoły zlokalizowane na terenie miasta Gostynina, gminy Gostynin oraz gminy Nowy Duninów.
II.  Olimpiada wiedzowa
Forma
Internetowy test z wiedzy przekazanej w części prezentacyjno-edukacyjnej projektu oraz umieszczonej na stronie.
Każdy chętna osoba aby wziąć udział w olimpiadzie musi dokonać logowania na stronie projektu, potwierdzając swój wiek i przynależność do społeczności szkoły objętej działaniami oraz rozwiązać test. Dwadzieścia osób o najlepszych wynikach zakwalifikuje się do kolejnego etapu.
O zakwalifikowaniu na szkolenie lub jego braku każda osoba zostanie poinformowana pocztą mailową, otrzymując jednocześnie informacje dotyczące dalszej części projektu.
Termin
Panel z testami aktywny będzie w okresie od  17.06.2019 r. do 23.06.2019 r.
III.  Szkolenie żeglarskie
Forma
Cykl zajęć teoretyczno-praktycznych zapewniającym zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego. Zajęcia prowadzone będą codziennie w godzinach od 09:00 do 15:00. Na zakończenie szkolenia  instruktorzy wyłonią  grupę pięciu osób, które w najwyższym stopniu opanowały przerabiany materiał.
Uczestnicy będą mieli zapewniony jeden posiłek w ciągu dnia.
Każdy uczestnik będzie musiał posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w szkoleniu.
Termin
Od  1.07.2019 r. do 13.07.2019 r.
Miejsce
Przystań wodna Klubu Żeglarskiego „Hals” w Nowym Duninowie przy ul. Kasztanowej 2.
Każdy uczestnik będzie miał zapewniony dojazd na szkolenie i powrót. Dojazd odbywał się będzie z parkingu przy alei ks. J. Popiełuszki w Gostyninie o godz. 9:00, powrót o godz. 15:00 z przystani klubu na miejsce wyjazdu.  
IV.  Piknik żeglarski
Forma
Piknik żeglarski to spotkanie podsumowujące przedstawiające założenia, przebieg i rezultaty projektu oraz prezentujące umiejętności zdobyte przez uczestników. W spotkaniu wezmą udział wszyscy organizatorzy, uczestnicy projektu , nauczyciele szkół biorących udział w zadaniu, rodzice uczestników oraz mieszkańcy Nowego Duninowa i okolicznych miejscowości.
Grupa liderów - najlepszych uczestników weźmie udział w pokazie zdobytych umiejętności  przed zgromadzoną publicznością.
Termin
13.07.2019 r.
Miejsce
Port rzeczny w Nowym Duninowie.

Wróć do spisu treści